PEVSKO DRUŠTVO TABOR

"Glasba je tista, ki lahko izboljša človeški um s tem, da ga gane, in tako spremeni človeške navade." Knjiga sprememb

PEVCI IN PEVKE

Pevsko društvo Tabor Zgodovina Zbori Zborovodja g. Karel Leskovec Pevci in pevke Publikacije, članki
Fotogalerija Zvočni in video posnetki Nastopi Aktualno Pomagajo nam Kontakt

SOPRANI

GAČNIK Simona
HERODEŽ Amanda
JERNEJC Sabina
NAPOTNIK Lea
MARKO Marjanca
OMLADIČ Maja
PUSTOSLEMŠEK Jana
VASLE Monika
ŽNIDARČIČ Alenka
ŽNIDARČIČ Petra

 

foto: Fotografske storitve Ines Suljić s.p.

ALTI
BERGANT Nataša
HOČEVAR Vaska
KOVČE Ksenija 
LUKMAN Damjana
MIKLAVC Marica
SEMPRIMOŽNIK Magda
SMRKOLJ Ingrid
ŠOŠTAR Aga
TOPOVŠEK Marta
TURNŠEK Nataša
VOVK Polona
ŽLABER Nataša

 

foto: Fotografske storitve Ines Suljić s.p.

TENORJI

 

ČERNEC Janez
JUHART Martin
KOVČE Blaž
LUKMAN Žiga
ŠMIT Milan
TOPOVŠEK Ivan
ZUPANČIČ Anton
ZUPANČIČ Jože

 

foto: Fotografske storitve Ines Suljić s.p.

BASI

 

DRČA Polde
GRŽINA Stane
HOLOBAR Matic
LUKMAN Darjan
LUKMAN Janko
LUKMAN Roman 
PEČNIK Vlado
ŠALAMON Štefan
ŠMIT Drago
TOPOVŠEK Lojze 

 

foto: Fotografske storitve Ines Suljić s.p.

MePZ Tabor z zborovodjem Karlom Leskovcem na Območni reviji odraslih pevskih zborov v Žalcu (2016)
ODBOR ZA TRALALA

Predsednica odbora za Tralala Amanda Herodež ob pomoči ostalih članov, vsako leto pripravi sprejem novih članov v zbor - krst na intenzivnih pevskih vajah.

Kontakti:

PEVSKO DRUŠTVO TABOR

Tabor 25, 3304 Tabor

Davčna št.: 56892438

TRR: 06000-0014578526

e-mail: pevsko.drustvo.tabor@gmail.com

spletna stran: www.PevskoDrustvoTabor.si

 

Zborovodja: Karel Leskovec

Korepeticije: Tilen Slakan in Simona Gačnik

Predsednik: Janez Černec

Podpredsednica: Magda Semprimožnik

Tajnica: Amanda Herodež

Blagajničarka: Polonca Vovk

Odbor za Tralala: Monika Vasle

Urednik spletnih strani: Nataša Žlaber